Zsidóságért Díjra jelölés

Felhívás: Kedves Hittestvérek, Különféle hírforrásokból nyilván értesültek arról, hogy a Hegedüs Gyula utcai templomkörzetet támogató A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány Kuratóriuma 2022. év végén megalapította a Hegedüs-Csáky Zsinagógáért Díjat. A díjjal olyan emberek tevékenységét kívánjuk elismerni, akik munkásságukkal, vallási, kulturális, oktatási, gazdasági tevékenységükkel kiemelkedően járultak hozzá a Zsinagóga működéséhez. A Díj évente…

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva

Tanulmányok a Hegedűs-Csáky Zsinagógáról

2023. január végén A Hegedüs Gyula utcai Zsinagóga Körzet és a 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány vezetői megállapodtak a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény vezetőivel abban, hogy a Központ szakmai irányításával összegyűjtik és hozzáférhetővé teszik a Zsinagóga és annak közössége elmúlt több mint 110 éves történetének emlékeit. Ehhez mélyinterjúkat készítenek azokkal a hívekkel,…

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva

2022.05.25-i ülés jegyzőkönyve

A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány Kuratóriuma 2022. 05.25-én megtartott ülésének határozatai és a 2022. évi feladatterve.

Levezető elnök: Várnai György 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül.

Jegyzőkönyvvezető: Várnai György 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Nádor Éva és Rónai Tamás 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül.