Önkéntes tesztelés

A legutóbbi kuratóriumi ülést követően, 2021.11.05-én egy fő megbetegedett a zsinagógában, így azt be kellett zárni 10 napra. A Kuratórium tagjai írásbeli szavazás útján (5/0/0) úgy döntöttek, hogy a jelenlévők részére felajánlják, hogy az önkéntes tesztelés költségeit kifizetik az Alapítvány költségeinek terhére.

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva

2021.10.19-i ülés jegyzőkönyve

Napirend:
1./ a kuratóriumi elnök beszámolója a 2021. évben eddig folytatott tevékenységről és annak gazdasági hatásáról;

2./ az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata tervezetének megvitatása és elfogadása;

3./ Különfélék