Zsidóságért Díjra jelölés

Felhívás:

Kedves Hittestvérek,

Különféle hírforrásokból nyilván értesültek arról, hogy a Hegedüs Gyula utcai templomkörzetet támogató A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány Kuratóriuma 2022. év végén megalapította a Hegedüs-Csáky Zsinagógáért Díjat.

A díjjal olyan emberek tevékenységét kívánjuk elismerni, akik munkásságukkal, vallási, kulturális, oktatási, gazdasági tevékenységükkel kiemelkedően járultak hozzá a Zsinagóga működéséhez.

A Díj évente legfeljebb két személy részére ítélhető oda. Első ízben 2023. évben adjuk át a Díjat, egy emlékplakett és emléklap formájában.

E felhívást közzétesszük a Körzet és az Alapítvány honlapján, valamint e-mailben megküldjük híveinknek.

Várjuk további javaslataikat, illetve a fentiekre támogató szavazataikat, amelyeknek legkésőbb ez év szeptember 30-ig meg kell érkeznie a csakyalapitvany@gmail.com címre. Akinek az elektronikus úton történő  előterjesztésre nincs módja, postai úton is megküldheti azt A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány 1136 Budapest, Hegedüs Gyula utca 3. címre.

A Díj átadására az 5784. zsinagógai év Hanukai ünnepség keretében kerül sor.

a Hegedüs Gyula utcai Templomkörzet és

A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány Kuratóriuma

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva