A kuratórium személyi összetétele:

  • dr. Frischmann Edgár (elhunyt)
  • dr. Nádor Éva
  • dr. Rónai Tamás (elhunyt)
  • dr. Várnai György, elnök
  • Wajnberger Izidor

Határozatok

001/2022.04.07. sz. határozat

A Kuratórium üléseinek jegyzőkönyvei:

2022.05.25-i ülés jegyzőkönyve

A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány Kuratóriuma 2022. 05.25-én megtartott ülésének határozatai és a 2022. évi feladatterve.

Levezető elnök: Várnai György 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül.

Jegyzőkönyvvezető: Várnai György 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Nádor Éva és Rónai Tamás 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Teljes jegyzőkönyv megtekintése