2022.05.25-i ülés jegyzőkönyve

A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány Kuratóriuma 2022. 05.25-én megtartott ülésének határozatai és a 2022. évi feladatterve.

Levezető elnök: Várnai György 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül.

Jegyzőkönyvvezető: Várnai György 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Nádor Éva és Rónai Tamás 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

2021.10.19-i ülés jegyzőkönyve

Napirend:
1./ a kuratóriumi elnök beszámolója a 2021. évben eddig folytatott tevékenységről és annak gazdasági hatásáról;

2./ az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata tervezetének megvitatása és elfogadása;

3./ Különfélék