A Kuratórium 2023.05.22-i ülésének jegyzőkönyve


JEGYZŐKÖNYV KIVONAT A KURATÓRIUMI ÜLÉSÉRŐL

IDŐPONTJA: 2023.05.22.

HELYE: ZOOM

RÉSZTVEVŐK: DR. NÁDOR ÉVA, DR. RÓNAI TAMÁS, WAJNBERGER IZIDOR, DR. VÁRNAI GYÖRGY. Dr Frischman Edgár betegsége miatt igazoltan távol.

NAPIREND:

1./ Az ülés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők) megválasztása;
2./ a 2022. évi szöveges- és a pénzügyi beszámoló elfogadása;
3-4./ a 2022. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása;
5./ a 2023. évi költségvetés elfogadása;
6./ a 2023. évi feladatterv megbeszélése;
7. Határozathozatal a bécsi kirándulás támogatásának megemeléséről
8. Határozathozatal a Hegedüs-Csáky Tanulmányok támogatásáról
9./ Különfélék

3/2022.05.22. határozat
A kuratórium a szöveges és pénzügyi beszámolót a 2022. évről 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta

4/2022.05.22. határozat
A kuratórium a Közhasznúsági jelentést a 2022. évről 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, s annak változatlan formában történő közzétételéhez hozzájárult.

5./2022.05.22. határozat
A kuratórium az Alapítvány szóban módosított 2023. évi költségvetését 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

6./2022.05.22. határozat
A kuratórium az Alapítvány 2023. évi feladattervét 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

7./2022.05.22. határozat
A kuratórium a 2022. december hónapban lebonyolított bécsi zarándokutazás támogatását megemeli, és 300.000 Ft-tal támogatja. Ezt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

8./2022.05.22. határozat
A kuratórium a Hegedüs- Csáky Tanulmányokat az éves költségvetés terhére 500.000 Ft-tal támogatja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.