2022.05.25-i ülés jegyzőkönyve

A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány Kuratóriuma 2022. 05.25-én megtartott ülésének határozatai és a 2022. évi feladatterve

1/2022.05.25. határozat:
Levezető elnök: Várnai György 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül.
Jegyzőkönyvvezető: Várnai György 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Nádor Éva és Rónai Tamás 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

2/2022.05.25. határozat
A Kuratórium jelenlévő tagjai a napirendet egyhangúlag megszavazták.

3/2022.05.25. határozat
A 2021. évi beszámolót a Kuratórium jelen lévő tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadták.

4/2022.05.25. határozat:
A Kuratórium 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapítvány 2021. évi
Közhasznúsági jelentését elfogadta.

5/2022.05.25.határozat
A kuratórium 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2022. évi feladattervet
(6 pont) elfogadta.

Feladatterv a 2022- naptári évre
1/ Folytatjuk a zsinagógai emlékek rögzítését.
2./ Folytatjuk a szociálisan rászoruló hittestvéreink támogatását.
3./ Közreműködünk Klein Ervin főkántor emlékének megőrzésére tervezett koncert és
újságmelléklet szervezésében.
4./ Az év második felében közreműködünk a fiatalok és a 20-30-as korosztály részére vonzó
programok kialakításában, lebonyolításában

5./ Amennyiben ez egészségügyi szempontból lehetséges lesz, ősszel közreműködünk egy
Makó-Nagykálló-Nyírtass-Sátoraljaújhely zarándokprogram vagy/és egy Kőszeg-Sopron
úticélú vallási jellegű utazás megszervezésében.
6./ A Hegedüs Zsinagógáért Díj alapítása

6/2022.05.25.határozat
A Kuratórium az Alapítvány 2022. évi gazdálkodási tervét (költségvetését) 1.800.000 Ft
költségkerettel 1.300 000 Ft bevételi tervvel 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

Budapest, 2022.05.31.