2022.11.08-i ülés jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2022.11.08.10:00
Az ülés helye: zoom

Részvevők: dr. Nádor Éva, dr. Rónai Tamás, dr. Várnai György, Wajnberger Izidor, a Kuratórium tagjai, König Tamás a Kuratórium alapítóinak kinevezett képviselője, meghívott, Müncz László a BZSH Hegedüs Gyula utcai templomkörzet elnöke, meghívott.

Napirend:

Bővebben: 2022.11.08-i ülés jegyzőkönyve

1./ A Pénz- és iratkezelési szabályzat megvitatása és elfogadása.

2./ A Hegedüs-Csáky Díj szabályzat megbeszélése és elfogadása.

3./ A legutóbbi kuratóriumi ülés óta letelt időszak eseményeinek értékelése és feladatok
kitűzése. Az erre az évre összeállított feladatterv időarányos értékelése.

4./ Különfélék

001/2022.11.08. sz határozat:
Az ülés levezetőelnökének a Kuratórium Várnai Györgyöt 4 igen,0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megválasztotta

002/2022.11.08.sz.határozat:
Jegyzőkönyvvezetőnek a Kuratórium Várnai Györgyöt 4 igen, 0 nem szavazat ellenében, 0
tartózkodással megválasztotta

003/2022.11.08.sz.határozat
Jegyzőkönyv hitelesítőknek a Kuratórium Nádor Évát és Wajnberger Izidort 4 igen
szavazattal, 0 nem szavazat ellenében, 0 tartózkodással megválasztotta.

004/2022.11.08.sz.határozat:
A Kuratórium a napirendet 4 igen szavazattal, 0 nem ellenében,0 tartózkodással elfogadta.

005/2022.11.08.határozat:
A Pénz- és iratkezelési szabályzatot a Kuratórium 4 igen szavazattal, 0 nem szavazat
ellenében, 0 tartózkodással elfogadta

006/2022.11,08. sz. határozat:
A Hegedüs-Csáky Díj szabályzatot a leírt és szóbeli vélemények alapján véglegesített szöveg
szerint a Kuratórium 4 igen szavazattal, 0 nem szavazat ellenében, 0 tartózkodással
elfogadta.


Budapest, 2022.11.24.
dr. Várnai György s.k.
a Kuratórium elnöke