Home

Üdvözöljük a 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány honlapján.

A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány bemutatkozik

Már több, mint 8 éve működik „A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány”.

Alapítványunkat azért hoztuk létre, hogy mind pénzügyileg, mind szervezési eszközökkel segítsük a BZSH Hegedüs Gyula utcai Körzetének munkáját.

Szeretnénk, ha híveink számára látható-átlátható lenne az Alapítvány munkája, ezért röviden idézünk az Alapító Okiratból:

„Az Alapítvány célja:

 • a zsinagóga fenntartásához és működtetéséhez való hozzájárulás
 • a hitélet fejlesztése, 
 • a zsidó közösség erősítése közösségi rendezvények megtartásával, 
 • a zsidó kultúra, művészetek terjesztése előadások megrendezésével, valamint könyvtár létesítése útján,
 • a zsidó történelem tanítása, 
 • a fiatalok bevonása a közösség életébe tanulmányaik segítése által,
 • a különböző korosztályok szabad idejének hasznos eltöltésének segítése,
 • a beteg és rászoruló emberek anyagi és szociális támogatása,
 • a gyermekek felügyeletének megszervezése és szabadidejük hasznos eltöltésének segítése,
 • kiadványok megjelentetése a zsidó tanok megismertetésére,
 • az újlipótvárosi zsidóság történetének feltárása és bemutatása,
 • Kegyeleti utazások és kirándulások szervezése, bel és külföldön.

Az alapítvány célja elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés
 • kulturális tevékenység
 • szociális tevékenység” 

Az Alapítványt egy öt tagú kuratórium irányítja, amely testületként döntéseket hoz a rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról. Ez egyrészt éves terv alapján, másrészt az ad hoc igények értékelése és jóváhagyása útján történik.

Az Alapítvány – bár egy önálló jogi személy – az Alapítók szándékának megfelelően szoros együttműködésben dolgozik a zsinagógai körzettel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Kuratórium elnöke rendszeresen konzultál a Körzet elnökével arról, hogy az Alapítvány mivel és hogyan tudja a leghatékonyabban segíteni a körzet működését. A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseiről rendszeresen tájékoztatja körzet elnökét. A különböző pályázati felhívások megjelenésekor a két testület vezetői egyeztetik a pályázatok tartalmát.

Gyakran előfordul, hogy egyes pályázatokon csak civil szervezetek vehetnek részt, ilyenkor minden esetben az Alapítvány indul a pályázaton. Természetesen a nyertes pályázatok forrásai mindig a körzet tagságát, híveit szolgálják.

Ezen kívül évente egyszer az Alapítvány javára tehetnek az SZJA-t fizető vállalkozások és magánszemélyek un. 1%-os rendelkezést.

Miután Alapítványunkat a NAV un. közhasznú alapítvánnyá nyilvánította, híveink közül sokan éltek ezzel a lehetőséggel az elmúlt években. Remélhetőleg a jövőben az eddigieknél is többen ajánlják fel adójuk 1%-át ily módon a közösségünk javára.

Az adományozók egy része is Alapítványunkon keresztül támogatta a Körzetben folyó vallási, oktatási és szociális tevékenységet. Ezt a 11713005-20607867 OTP-nél vezetett számlaszámon tehetik meg.

A továbbiakban is tervezzük, hogy részt veszünk a Körzet évente kétszer megjelenő lapjának, a Hegedüs-Csáky Hírmondónak a szerkesztésében, kiadásában.

Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően, – elsősorban a szomszédos országokban élő zsidóság napi életének megismerése céljából a Körzettel együtt szervezett – zarándokutak gyakorlatát, a pandémia visszaszorulása után – folytatni kívánjuk. 

A zsidó tárgyú, illetve zsidó szerzők munkáit tartalmazó könyvtárunkat tovább építjük.

Az Alapítvány 2021. évi tervei

 • A Hegedüs-Csáky Zsinagóga, illetve a zsinagógai közösség története megírásának megkezdését,
 • A szociálisan rászoruló hittestvéreink támogatásának folytatását,
 • Közreműködést a fiatalok és a 20-30-as korosztály részére vonzó programok kialakításában, lebonyolításában, 
 • Amennyiben ez egészségügyi szempontból lehetséges lesz, közreműködésünket egy Makó-Nagykálló-Nyirtass-Sátoraljaújhely zarándokprogram megszervezésében; (Ezt a járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt későbbre kell halasztanunk),  
 • a pandémiában sérült, károsodott, csonkán maradt családokat segítését (iskolai költségek, ruházat stb.) 
 • lehetőség szerint a zsinagógai kórus újjáteremtését.  Ennek lehetőségét a Kuratórium megvizsgálja.

Simply Amazing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec massa leo, rhoncus imperdiet vehicula sit amet, porta sed risus. Pellentesque dignissim finibus imperdiet.
Jimmy Smith
Happy Customer

Fair Pricing

Starter
$0/mo

 • 5 Devices
 • 1 month cloud retention
 • Unlimited notifications
 • Basic integrations
 • Always free

Pro
$12/mo

 • Unlimited Devices
 • 1 year cloud retention
 • Unlimited notifications
 • Advanced integrations
 • Priority Customer Support

Create your free account today!