2022.05.25-i ülés jegyzőkönyve

A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány Kuratóriuma 2022. 05.25-én megtartott ülésének határozatai és a 2022. évi feladatterve.

Levezető elnök: Várnai György 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül.

Jegyzőkönyvvezető: Várnai György 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Nádor Éva és Rónai Tamás 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Önkéntes tesztelés

A legutóbbi kuratóriumi ülést követően, 2021.11.05-én egy fő megbetegedett a zsinagógában, így azt be kellett zárni 10 napra. A Kuratórium tagjai írásbeli szavazás útján (5/0/0) úgy döntöttek, hogy a jelenlévők részére felajánlják, hogy az önkéntes tesztelés költségeit kifizetik az Alapítvány költségeinek terhére.

Közzétéve:
Hírek kategóriába sorolva

2021.10.19-i ülés jegyzőkönyve

Napirend:
1./ a kuratóriumi elnök beszámolója a 2021. évben eddig folytatott tevékenységről és annak gazdasági hatásáról;

2./ az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata tervezetének megvitatása és elfogadása;

3./ Különfélék